Monthly Archives: February 2016

Ph.d. forsvar

ras
Tirsdag d. 22. marts kl 13:00 i Ada-333 finder Rasmus’ ph.d. forsvar sted hvis alt går efter planen.

Der vil være snacks og drikkelse i forlængelse af forsvaret. Skriv datoen i kalenderen :-)